OBAVIJEST – Obveza čišćenja snijega s nogostupa i zemljišta

Objavljeno: 04.01.2019 - 13:32 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1074 puta

Sukladno članku 112. „Odluke o komunalnom redu” Grada Novske (Službeni vjesnik broj :07/14) uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnika zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika i1i korisnika tih poslovnih prostora. Uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kioske i pokretne naprave obveza je vlasnika ili korisnika kioska ili pokretnih naprava. Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup nije uži.

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

U slučaju ne čišćenja snijega bit će izrečena globa u iznosu od 200,00 kuna (slovima: dvijestotinekuna), a u slučaju da se kazna ne plati izdat će se obavezni prekršajni nalog odnosno pokrenuti Prekršajni postupak sukladno Prekršajnom zakonu (Narodne novine broj 107/07, 39/13, 157/13).