OBAVIJEST – Obveza čišćenja snijega

Objavljeno: 20.02.2018 - 15:14 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1366 puta

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, prostorno uređenje i komunalni sustav, odnosno komunalni redar uputio je slijedeću obavijest:

Sukladno članku 112. “Odluke o komunalnom redu” Grada Novske (Službeni vjesnik broj:07/14) uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnika zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika ili korisnika tih poslovnih prostora. Uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kioske i pokretne naprave obveza je vlasnika ili korisnika kioska ili pokretnih naprava.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup nije uži. Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

U slučaju ne čišćenja snijega bit će izrečena globa u iznosu od 200,00 kuna (slovima: dvijestotinekuna), a u slučaju da se kazna ne plati izdat će se obavezni prekršajni nalog odnosno pokrenuti Prekršajni postupak sukladno Prekršajnom zakonu (Narodne novine broj 107/07, 39/13, 157/13).