31. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

Objavljeno: 07.12.2016 - 9:16 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1177 puta

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske održati će se 08. prosinca 2016. godine (četvrtak) s početkom u  8:00  sati.

Na dnevnom redu su sljedeće teme:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 3. Prijedlog Odluke o Izmjenama odluke o rasporedjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna za 2015. godinu
 4. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
 6. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Programa potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.godinu
 7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2016. godinu
 8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2016. godinu
 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2016. godinu
 10. Prijedlog Plan Proračuna Grada Novske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2017. godinu
 12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine za 2017. godinu
 16. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Novske u 2017. godini
 17. Prijedlog Programa utroška vodnog doprinosa za 2017.godinu
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2017. godinu
 19. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2017. godinu
 20. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Novske za 2017. godinu
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2017. godinu
 22. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Novske za 2017. godinu
 23. Prijedlog Odluke o o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske
 24. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske za 2017. godinu
 25. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Novske za 2017. godinu