Novac – krune ovjeravane žigom Kotarske oblasti Novska

Objavljeno: 06.02.2018 - 9:00 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 970 puta

Završetkom Prvog svjetskog rata dolazi do raspada Austrougarske monarhije na sedam postojećih ili novonastalih država – Austriju, Mađarsku, Italiju, Čehoslovačku, Poljsku, Rumunjsku i Kraljevstvo Slovenaca, Hrvata i Srba (kasnije Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca).

Novonastala država Kraljevina SHS suočila se je sa problemom valute, jer u Srbiji je postojao dinar, u Crnoj Gori su u opticaju bili perperi, u Sanđaku i Makedoniji turski novac. U dijelovima koji su bili u sastavu Austrougarske u opticaju su bile krune.

Austrougarske krune su devalvirale, a bila je i opasnost od unošenja velikih količina kruna u državu, pa je radi zaštite uvedena nostrifikacija novčanica – kruna. To je izvršeno na taj način da je nova vrijednost novčanice ovjerena žigom, okrugli, četvrtasti ili ovalni Kotarske oblasti.

Kasnije su novčanice markirane i potvrđene sa žigom radi još bolje zaštite. Ovjeravanje novčanica je izvršeno 1919. i 1920. godine od kada je u Kraljevini SHS uveden dinar kao zajednička valuta. Zamjena je bila 4 krune za 1 novi dinar.

Na ilustraciji su: novčanica od 2 krune iz 1914. godine ovjerena žigom Kotarska oblast Novska i novčanica od 20 kruna iz 1913. godine markirana i ovjerena žigom Kotarska oblast Novska.