Likovna grupa učenika – stvaralački i autorski pristup mladih slikara

Objavljeno: 27.10.2017 - 7:10 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 878 puta

Kreativnost i stvaralački rad mala likovna grupa učenika Osnovne škole Novska pokazali su i nedavno na likovnoj radionici organiziranoj u Gradskom parku, u sklopu obilježavanja Lukova i Dana grada.

Učenici Elena Poklečki i Luka Žafran iz 7. razreda te Lora Čavlović, Lana Veble, Maja Mikeloti i Romana Brozović iz osmog razreda za temu su odabrali povijesne razglednice Novske. Koristeći se kombiniranom tehnikom, tuš-pero i akvarel, nastala su prava umjetnička djela.

Potpuno predani svom slikanju sve su radili pred znatiželjnom publikom. Radovi nastali na radionici mogli bi ravnopravno stajati uz slike starijih, koji se puno duže ili godinama bave slikarstvom. Gledanjem u slike vidi se autorski pristup svakoga od mladih umjetnika, a ne samo kopiranje viđenog.

Njihove crtačke i slikarske vještine prepoznala je Nataša Tisaj, nastavnica likovne kulture. Kaže kako se ova grupa darovitih učenika “voli likovno izražavati, a njihovi likovni radovi često su izloženi na panoima u školi“.

Još istražuju, razvijaju tehnike crtanja i slikanja, rekla je njihova voditeljica, od koje su naučili puno.

Nataša Tisaj, osim što predaje likovnu kulturu u školi, bavi se slikanjem. Kao članica Likovne grupe “SOL” Lipovljani i Udruge likovnih stvaralaca “Moslavački štrk” Popovača, radove je izlagala na više skupnih, a imala je i samostalne izložbe.

Neki od mladih slikara završavaju slijedeće godine osmi razred i već razmišljaju kako bi se upisali u Umjetničku školu.