Arheološka istraživanja na području Grada Novske – pronađeni ostaci važni za poznavanje povijesti

Objavljeno: 09.03.2021 - 9:43 Piše: Ž.Ga., foto: Željo Sajko Pročitano: 1426 puta

Zadnjih godina na području Grad Novske provedeno je nekoliko arheoloških istraživanja. Do sada provedena iskapanja poprilično su promijenila povijesnu perspektivu Novske i okolice. Kako je područje Novske do sada bilo slabo arheološki istraživano, ona su važna i bitna za bolje poznavanje povijesti Novske.

Pronađeni ostaci, ulomci keramičkog posuđa ukrašeni ubadanjem, kamene i ostale izrađevine ukazuju na dublju povijest i  postojanju života na novljanskom području, dublje u povijest nego što se do sada smatralo.

Prema riječima Ivana Drnića, kustosa Arheološkog muzeja iz Zagreba, provedeno je nekoliko arheoloških istraživanja, na lokaciji mjesta Kozarice, gdje su pronađeni ostatci koji potječu iz prapovijesti i kasnog srednjeg vijeka. Predmeti pripadaju razdoblju između 4350. i 3900. godine pr. Krista.

Vrijedno nalazište pronađeno je prilikom sveobuhvatnih radova na župnoj crkvi sv. Luke Evanđeliste, gdje su iskapanjem pronađi grobovi, pored ostataka kosti i  fragmenti keramike, metalne kopče, i zvonce s reljefom.

Kustos Drnić ovih dana s kolegom iz Muzeja Moslavina, muzejskim tehničarom Željko Sajko, vrše početna arheološka na lokalitetu Subocki Grad. Pri kretnje po terenu pomažu im članovi PD „Zmajevac“. 

U travnju ove godine u Galeriji POU Novska, građani će moći vidjeti i izložbu „Tekuća arheološka istraživanja“, kojom Arheološki muzej iz Zagreba predstavlja lokalnu arheološku baštinu manjih mjesta u Hrvatskoj, pa tako i s područja Novske. Izložba će imati i katalog arheološke baštine novljanskog kraja.  

Ivan Drnić