Otvoreno reciklažno dvorište u Velikoj Ludini

Objavljeno: 06.03.2019 - 11:21 Piše: Press SMŽ Pročitano: 294 puta

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u utorak, 5. ožujka 2019. godine u Velikoj Ludini nazočili konferenciji za medije i otvaranju reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima. Jedinica lokalne samouprave ispunjava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1 500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta.

Općina Velika Ludina je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020. za građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Velika Ludina u iznosu od 1 993 754,78 kuna, što iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ukupna vrijednost projekta je 2 345 593,87 kuna.

Također, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopljen je Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 246 287,36 kuna.

Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini sagrađeno je na lokaciji Zagrebačka ulici broj 2 C, na ukupnoj površini od 3 815 m². Sastoji se od 24 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje 35 vrsta otpada.