“GlinaTopuskoGvozd” za čišći okoliš

Objavljeno: 08.03.2019 - 9:43 Piše: Press SMŽ Pročitano: 204 puta

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 7. ožujka 2019. godine u prostoru Top Termi u Topuskom nazočio otvaranju projekta „GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš“ i prvoj tribini koja je održana u sklopu tog projekta.

U okviru provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grad Glina i općine Topusko i Gvozd ostvarili su projekt financiran sredstvima EU pod nazivom „GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš“. Primarni cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ovim je projektom predviđen čitav niz aktivnosti, od izrade letaka, plakata, javnog informiranja, radionica i natjecanja u školama, javnih događanja i tribina.

Ukupna vrijednost projekta je: 328 657 kn, a iznos potpore EU: 279 358 kn. Razlika od 49 299 kuna dijeli se na tri dijela između Općine Topusko, Općine Gvozd i Grada Gline.

TONSKI PRILOG - Ivo Žinić