Zbog zime i zaleđenih vodenih površina prebrojan je “nikada manji broj ptica”

Objavljeno: 15.02.2017 - 8:12 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 1246 puta

Tijekom siječnja jedna od aktivnosti zaštitara prirode na području Parka prirode Lonjsko polje je prebrojavanja ptica močvarica, a zimskim brojanjem prikupljaju se podaci i za cijelo područje Hrvatske. Osim djelatnika u prebrojavanje su bili uključeni članovi Hrvatskog društva za zaštitu ptica te članovi udruge BIOM.

Cilj ove svjetske akcije je spoznati veličinu populacije ptica vlažnih staništa koje se u vrijeme zime sa sjevera Europe sele u toplije krajeve, a Lonjsko polje nalazi se na putu njihove migracije, tako da se prebrojavanje vrši na 31 lokalitetu i većim vodenim površinama u blizini Lonjskog polja. Kako je kazala Valerija Hima, stručna voditeljica, prebrojan je “nikada manji broj ptica, ukupno 2909 jedinke” od čega najviše divljih pataka, kormorana, labudova i gusaka.

Razlog zbog čega je zabilježen mali broj ptica je zbog izrazito nepovoljnih hidrometeoroloških prilika te višetjednih niskih temperatura, polja su bila suha, a Lonja, Strug, Trebež, Pakra i ostali manji vodotoci, kanali, rukavci i materijalne grabe u kojima je bio nizak vodostaj, bili su potpuno zaleđeni, napomenula je voditeljica.

Posebnost prebrojavanja je crna lunja, rijetka grabljivica koja u Lonjskom polju ne gnijezdi, niti zimuje, ali je viđena u preletu te crvena lunja koja je još rjeđa grabljivica za cijelu Hrvatsku, a viđena je u letu iznad rijeke Save kod sela Kratečko.

Prijašnjih godina na zimovanju u Lonjskom viđena je i rijetka vrsta crnokljunih i žutokljunih labudova, koji se uglavnom zadržavaju u najsjevernijim dijelovima Europe, a ranije je zamijećen i mužjak patke mandarinke.

Lonjsko polje je idealno mjesto za boravak ptica gdje je zabilježeno 239 vrsti ptica od čega je više od 130 gnjezdarica.