Zašto smo preplavljeni komarcima? Očitovala se struka sa objašnjenjem i savjetima suzbijanja infestacije

Objavljeno: 12.06.2019 - 11:57 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 1036 puta

Tvrtka Škarda sanitarna zaštita d.o.o. uputila je dopis vezan za povećan broj komaraca na našem području. Evo što kažu:

S obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz izuzetno veliku infestaciju komarcima dužni smo se očitovati i pojasniti Vam način provedbe metoda dezinsekcije komaraca, razloge njihove velike pojavnosti, ali i dati preporuke kako svaki pojedinac uz malo pažnje može smanjiti njihovu brojnost u svojoj okolini.

U Hrvatskoj prema posljednjim podatcima zabilježene su 52 vrste komaraca, a razlog tome upravo je velika raznolikost staništa. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta samo njih nekoliko izaziva molestirajući učinak na čovjeka. Danas najveći problem predstavlja invazivna vrsta komarca (Aedes japonicus)- tigrasti komarac koja je podrijetlom iz jugoistočne Azije, a klimatski uvjeti (visoke temperaturne i vlaga) pogoduju njenom razmnožavanju i velikoj brojnosti. U područjima s umjerenom klimom (Europa), ličinke (larve) ove vrste komaraca nalaze se u vodama i tijekom zime, te prilikom povećanja temperature zraka iznad 150C larve prelaze u stadij adulta (odrasle jedinke), te nakon 2-3 dana od izlijeganja počinje njihov prvi krvni obrok (molestirajući učinak na ljude izazvan ubodima). Razlog njihove „nagle” pojavnosti upravo je činjenica da su do nedavno vremenski uvjeti bili nepovoljni za njihov razvoj do stadija adulta, te oni iako su bili prisutni (stadij ličinke) nisu stvarali nelagodu ljudima. Jedna od karakteristika vrste tigrasti komarac je da ženke se hrane i danju (čime je nelagoda kod ljudi povećana), ali što je ova vrsta komaraca agresivna prema ljudima i životinjama, agresivna je i prema drugim vrstama komaraca te ih istiskuju iz njihovih legla i staništa čime osiguravaju brzo širenje svoje vrste. Ubod ove vrste komaraca manifestira se kod čovjeka puno snažnijom imunološkom reakcijom na koži – veći plikovi.

Kako bi se smanjila populacija komaraca provedena je mjera dezinsekcije komaraca kemijskom metodom, a cilj akcije bio je suzbijanje ličinki i adulta komaraca. Zbog velike infestacije nerealno je očekivati da će baš sve jedinke biti suzbijene, te tretman treba ponoviti u što kraćem vremenskom razdoblju (da se izbjegne preklapanje generacija kroz 7-10 dana- preostali adulti poliježu jaja, te nove ličinke prelaze u adulte i ciklus se nastavlja). Tretmani dezinsekcije komaraca od strane naše tvrtke provode se kemijskim metodama namjenskim sredstvima registriranim od strane Ministarstva zdravlja RH. Larvicidni tretman provodio se na način da se izlagalo formulacije granula (tablete) u žarišta komaraca, ali i provodilo se tretiranje uredajem Mobil star u kojem se formulacija larvicida pretvara u čestice aerosola – te se na taj način vrši tretiranje orošavanjem. Prilikom ove vrste tretiranja iz uređaja nije moguće vidjeti „dim” jer je riječ metodi dezinsekcije koja se koristi za suzbijanje larvi. Prolaskom drugog vozila s drugim uređajem (Swingfog), postiže se efekt „dima” i tada se vrši dezinsekcija adulta (odraslih jedinki).

Kako bi se postigao što bolji učinak mi smo provodili kombinirani tretman pomoću dva uređaja i dva automobila. Prvim automobilom vrši se larvicidno tretiranje-metodom aerosola (bez dima, isključivo disperzirano sredstvo u finim mikro kapljicama), dok drugi automobil prolazi 2-3 sata kasnije ili drugi dan u ranim jutarnjim satima(ovisno o planu- u ovom slučaju drugi dan) te se tada vrši adulticidno tretiranje metodom zamagljivanja prilikom koje se razvija vidljivi dim. Mjera je provedena te njen učinak nije upitan, ali izuzetno je važno nastaviti njenu kontinuiranu provedbu da bi učinci bili zadovoljavajući.

Nadalje kako bi poboljšala učinkovitost kemijskih metoda važno je poduzimanje i preventivnih mjera kojima se onemogućava razvoj ličinki komaraca:
– onemogućiti nakupljanje vode u kantama, bačvama, posudama, pneumatskim gumama i odbačenoj metalnoj i plastičnoj ambalaži
– čvrste recipiente za vodu kao što su bačve, betonski spremnici i sl. prekriti mrežama protiv komaraca ili plastičnim pokrovom
– oborinske oluke i ocjedni sustav čistiti od taloga, naplavina ili vegetacije radi bolje protočnosti
– omogućiti otjecanje kišnice s raznih pokrivala i tendi posudice ispod vaza za cvijeće ili druge posude u kojima se sakuplja voda prazniti minimalno jednom tjedno (uključuje i taložnike klima uređaja) na ravnim krovištima i terasama
– u dvorištima i vrtovima onemogućiti nakupljanje kišnice postizanjem nagiba vaze za cvijeće ili sl.
– na grobljima (od 4.mj-10.mj) umjesto vodom puniti vlažnim pijeskom kako bi se izbjegla mogućnost zadržavanja vode (kišnice) i time onemogućiti razvoj ličinki komaraca – ova mjera je izuzetno popularna u Italiji
– mjere asanacije okoliša, npr. redovitom košnjom trave