U Parku prirode Lonjsko polje obilježen je Svjetski dan vlažnih staništa

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače, jer je na taj dan 1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa je „Močvare i dobrobit ljudi“. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, sa suorganizatorima Gradom Kutina i Ogranak Matice hrvatske u Kutini, ovaj dan obilježila je događanjem u Posjetiteljskom centru Repušnica, uz prezentaciju publikacije, stručnim predavanjem i izložbom o Lonjskom polju – međunarodno važnom vlažnom staništu.

Više vijesti