Plan preventivne jesenske deratizacije na području Grada Novske sa pripadajućim naseljima u 2019. godini

Objavljeno: 18.09.2019 - 11:56 Piše: Novska.IN portal Pročitano: 456 puta

Na temelju Ugovora o jesenskoj deratizaciji na području Grada Novske sa pripadajućim naseljima za 2019. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

23. rujna 2019. – STARA SUBOCKA, NOVA SUBOCKA, SIGETAC I PLESMO
24. rujna 2019. – BRESTAČA I KOZARICE
25. rujna 2019. – BROČICE I BOROVEC
26. rujna 2019. – RAJIĆ, ROŽDANIK I JAZAVICA
27. rujna 2019. – NOVI GRABOVAC I VOĆARICE
28. rujna 2019. – PAKLENICA I STARI GRABOVAC
30. rujna 2019. – GRAD NOVSKA PO ULICAMA
01. listopada 2019. – GRAD NOVSKA PO ULICAMA
02. listopada 2019. – GRAD NOVSKA PO ULICAMA

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%).

Kontakt osoba Tomislav Bilić mob: 099/2642-898