Investiranje na području Grada Novske – projekt aglomeracije vrijedan 12,5 milijuna Eura

Objavljeno: 07.07.2017 - 6:35 Piše: Željko Gašparović Pročitano: 2938 puta

Niz radova, poput nastavka poslova na započetoj kanalizacijskoj odvodnji Brestače – Nova Subocka, uređenje potoka u odvojku “Babić sokaka” u naselju Jazavica, proširenje prometnice s mostovima u Crkvenoj i Potočnoj ulici u Novskoj te realizacija projekta aglomeracije najavljeni su na radnom sastanku u Novskoj gradonačelnika Marina Piletića i Zorana Đurokovića, generalnog direktora Hrvatskih voda sa suradnicima.

Rekavši da radovi započinju ove godine, gradonačelnik je istaknuo da su Hrvatske vode najveći investitor na području Grada Novske.

TONSKI PRILOG - Marin Piletić

Na području Grada Novske predstoji puno poslova, uz nastavak radova na kanalizaciji od naselja Brestača prema Novoj Subockoj izgraditi će se još 5 kilometara kanalizacije, kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, rekao je Đuroković, dodavši “da mu nije jasno zašto u prethodnih nekoliko godina nije bilo bitnijeg pomaka i nastavka radova na 18 kilometara već postavljenoj kanalizacijskoj mreži“.

Velika sredstva predviđena su u projektu aglomeracije na području Grada Novske, kako je rečeno, projekt je vrijedan 12,5 milijuna Eura, sredstva namijenjena za rekonstrukciju 13 kilometara vodoopskrbnog sustava, za više od 40 kilometara kanalizacijske odvodnje s 18 crpnih stanica.

TONSKI PRILOG - Zoran Đuroković

U realizaciji najavljenih poslova, uz komunalno poduzeće, pri pripremi natječaja sudjelovati će novljanska Ispostava Hrvatskih voda i Vodoprivreda Novska.