Centar Novske dobio javnu slavinu

Vodovod Novska obradovao je građane novinom na Trgu Luke Ilića Oriovčanina – naime građani će od sad imati pristup pitkoj vodi u centru grada putem nove javne slavine. Ovaj mehanizam omogućuje građanima da popiju vodu ali i napune bočicu. Pri dnu postamenta nalazi se otvor, koji nudi kućnim ljubimcima posudicu vode kako bi se osvježili. Jedna od nakana ove javne slavine smanjenje je plastičnog otpada i zaštita okoliša.

Više vijesti