Blagdan Svih svetih i Dušni dan

Svi sveti, blagdan je koji obilježavamo prvog dana u studenome, predstavlja poseban trenutak u kršćanskom kalendaru. Na ovaj dan, sjećamo se svih svetih osoba iz povijesti Crkve čiji je život blistao evanđeoskim krepostima i svetošću u svemu što su činili. Ovaj blagdan nije rezerviran samo za svece i mučenike koji su službeno proglašeni svetima od strane Crkve, nego i za sve one žene i muškarce koji su, kroz povijest Crkve, svojim životnim primjerom slijedili Krista u potpunosti, čak i ako je to podrazumijevalo i žrtvu vlastitih života.

Svi sveti je usko povezan s blagdanom Dušnog dana, koji slijedi dan nakon, ali važno je razumjeti razliku između njih. Na Svih svetih, spominjemo se svih proglašenih svetaca i svetih osoba, koje su naši zagovornici na nebesima. S druge strane, Dušni dan je posvećen sjećanju na sve vjerne mrtve, čiji je život na ovome svijetu okončan, a počivaju u vječnom snu mira. Ova dva blagdana su duboko ukorijenjena u kršćanskoj tradiciji, jer Crkva je oduvijek čuvala spomen na sve svoje mrtve. Iz tog spomena razvio se i kult svetaca, odnosno štovanje onih osoba iz kršćanskih zajednica čiji je život bio obilježen posebnim vrlinama i krepostima.

U počecima je to bilo štovanje mučenika, koji su svojim životima dali svjedočanstvo Isusova imena, uključujući svetog Stjepana, prvog mučenika u povijesti Crkve. Kroz vjekove, kult mučenika preoblikovao se u kult svetaca, posebno kada su progoni prestali. Osim mučenika, isticali su se i pojedinci s posebnim vrlinama, koje su zajednice štovale i častile jer su vidjele u njima uzore za svoje vlastite živote. Svaki svetac ima svoj vlastiti blagdan ili spomendan, no Svi sveti predstavlja jedinstvenu svetkovinu na kojoj se sjećamo svih svetaca zajedno. To je dan kada se kršćani okupljaju u molitvi i zahvalnosti za primjere svetosti koji su ostavljeni u naslijeđu Crkve. Na Dušni dan, mislimo na svoje najmilije koji su preminuli i sjećamo se njihovih života, moleći za vječni mir njihovih duša.

U zaključku, Svi sveti i Dušni dan čine duboku duhovnu dimenziju kršćanske vjere i tradicije.

Više vijesti