Lonjsko polje održalo sastanak o zajedničkim pašnjacima

U Posjetiteljskom centru Krapje, 9. veljače 2024. održan je radni sastanak vezan za zajedničke pašnjake
Gračansko, Mokro i Repušničko polje. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, Uprava šuma podružnica šumarija jedinica lokalne samouprave, predstavnika zajedničkih pašnjaka i Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Tema sastanka bila je problematika zemljišta zajedničkih pašnjaka i šumskog zemljišta; raspravljalo se o
šumskim odjelima za koje se predlaže da budu dio zajedničkog pašnjaka te o problematici zaraštenosti
zajedničkih pašnjaka (strane invazivne biljne vrste).

Svi prisutni sudionici sastanka donijeli su zajednički zaključak, pozdravljaju inicijativu za rješavanje ovoga
problema te su spremni zajedničkim djelovanjem raditi na dobrobiti rješavanja problema zajedničkih
pašnjaka na zadovoljstvo svih korisnika prostora.

Više vijesti