Zabilježen velik pomor riba na rijeci Strugu u naselju Plesmo

Dogodilo se 9. studenog 2004.
Objavljeno: 09.11.2018 - 0:00 Piše: Željko Dolgoš | Foto: Ž.G. Pročitano: 244 puta

Uginule ribe, štuke i deverike na rijeci Strugu kod mosta u naselju Plesmo pronašli su 9. studenog 2004. godine ribiči.

Voda se nalazi u Lonjskom polju i na vodnom gospodarstvu ŠRD Karas Novska, pa je ribočuvar Zlatko Hepner odmah o svemu obavijestio policiju. Posumnjalo se na ekološko onečišćenje, no čini se da je uginuće izazvala povećana koncentracija otrova tanina iz lišća opalog sa stabala uz rijeku.

Kako na tom području nema zagađivača i kanalizacijskih utoka, ribiči vjeruju da je uzrok tome upravo lišće.