Udruga za zaštitu životinja "Mala Šapa" - Udomite ili donirajte na račun udruge - HR3723400091110522299 :)